Karel Teige

Focus
graphic designer, illustrator, typographer

Architekt

Jeden z najvýraznejších predstaviteľov československej avantgardnej kritiky bytovej kultúry a umeleckého priemyslu.