Vzorník textílii z Meriny

Vzorníky produkovaných tkanín, lepené vzorky textílií

výrobca/klient:
Merina, Trenčín
Materiál:
papier, textil
Technika:
lepenie, viazanie
Rozmery:
240 x 355