Televízny ident RTVS

Televízny ident RTVS

Digitálna prezentácia novej vizuálnej identity Rozhlasu a televízie Slovenska

výrobca/klient:
Rozhlas a televízia Slovenska
Materiál:
digitálna prezentácia
Technika:
digitálna prezentácia
Rozmery:
digitálna prezentácia
Skip to content