Reklamný inzerát do časopisu Slovenská Grafia

Reklamný inzerát v červeno-sivej farebnosti s budovou tlačiarne Slovenská Grafia v kruhu a siluetou bratislavského hradu v pozadí

výrobca/klient:
Slovenská Grafia, Bratislava
Materiál:
papier
Technika:
hĺbkotlač
Rozmery:
výška=210mm; šírka=297mm