kniha Emil Boleslav Lukáč: Spoveď

Beletristická kniha v mäkkej tmavej väzbe, na obálke ilustrácia figúry v tóge a s rukami na tvári, zhora osvietená lúčmi a z oboch strán obklopená dvoma holubmi, v pozadí tvorená štruktúra zo žltých hviezd, názov a meno autora sádzané zlatožltým písmom

výrobca/klient:
Vydavateľstvo Tatran
Materiál:
papier
Technika:
tlač
Rozmery:
výška=125mm; šírka=200mm