Katalóg k Trienále plagátu Trnava 2009

Víťazný projekt zo súťaže na vizuálnu identitu siedmeho ročníka medzinárodného podujatia Trienále plagátu Trnava 2009. Výrazná žlto-modrá farebnosť korešponduje s oficiálnymi farbami mesta Trnava a dobre komunikuje celú akciu v exteriéri. Katalóg k výstave za pomoci hravej typografie a reprodukcií plagátov využíva princíp vrstvenia. Vizuálny štýl projektu získal v roku 2011 Národnú cenu za dizajn.
Foto: Adam Šakový

Výrobca:
i + i print s.r.o. Bratislava
Materiál:
papier
Technika:
tlač
Skip to content