Dekoračná zelená tkanina

materiál a farba: čierna, tmavozelená

výrobca/klient:
ÚĽUV – Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Materiál:
zmesový materiál
Technika:
tkanie
Rozmery:
=750x1860; =1370x2430