Balustráda na Farských schodoch v Žiline – model a digitálna prezentácia

Peter Lényi
Ondrej Marko
Marián Lucký

Model architektonicko-komunikačného riešenia balustrády v Žiline

výrobca/klient:
Marcel Benčík