Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo
Zrkadlo

Zrkadlo

Miriam Čopíková- hlavný autor
Theo Smeets- pedagóg

Kolekcia šperkov vytvorená z industrialnych zrkadiel. Zrkadlá reflektory identity, zachytávajúce svetlo ako hlavnú ingredienciu v nekonečnej reflexii a refrakcii. Vrstvy, vrstvy, vrstvy … sú analógiou nánosov, ktoré spoločnosť na nás vrství a mojím zámerom bolo pozrieť sa na ne z inej perspektívy, preskúmať možnosti, posunúť hranice, priniesť svetlo dovnútra a evokovať zvedavosť.

Škola:
Hochschule Trier / Trier University Gemstone and Jewelry dp.
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Študentský produktový dizajn