Známeho známy
Známeho známy
Známeho známy
Známeho známy
Známeho známy
Známeho známy
Známeho známy
Známeho známy
Známeho známy
Známeho známy

Známeho známy

Lucia Židek Gamanová
Lucia Gamanová- hlavný autor
Kurjaková Andrea- spoluautor
Juraj Blaško- pedagóg

Východiskom nášho projektu bol pojem habitat ako preskúmanie miesta, ktoré nazývame domovom. Chceli sme pristúpiť bližšie k človeku. Poskytnúť mu priestor k vysvetleniu jeho osobnej situácie podľa vlastných slov. Kladieme otázku čo pre neho znamená domov a aké sú jeho rozumové zmeny v súvislosti so zmenou prostredia. Zameriavame sa na cudzincov žijúcich na Slovensku spôsobom „známeho známy“. Konvenčný priamy portrét je hlavným nositeľom výpovede. Spolu s autentickým prepisom hovoreného textu zachytávame podstatu bytia konkrétneho človeka. Ostatné fotografie odzrkadľujú spôsob akým sa prejavovali ich identity v miestach, ktoré obývajú. Naše korigovanie a usmernenie každej osoby v ich prostredí bolo veľmi opatrné a podrobené fotografickému opisu, ktoré zapadalo do konkrétneho typu okolia.

Škola:
VŠVU Bratislava, Ateliér odevného dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Študentský dizajn

Súvisiace diela

BERHEPPA BERSERRA BERCORRA

BERHEPPA BERSERRA BERCORRA

Lucia Gamanová
Oleksandra Bakushina
Diár VŠVU 2021

Diár VŠVU 2021

Lucia Gamanová
Prejsť na diela