Záznamníky

Elena Čániová- hlavný autor
Eva Péč Brezinová- pedagóg

ZÁZNAMNÍKY je bakalárska práca, zaoberajúca sa problematikou infografík, pričom hľadá nové spôsoby prezentovania „tabuľkových“ dát. Pri príležitosti výročia školy spracúvava záznamy z uplynulých rokov a zapisuje ich do novej, atraktívnej podoby troch priestorových objektov. Dáta tak nadobúdajú nielen zrozumiteľnú formu, ale aj reprezentačnú podobu. Tieto infografiky zaznamenávajú: ZÁZNAM O ŠTÚDIJNEJ CESTE ŠTUDENTA Záznam o živote študenta počas šesť ročného cyklu na škole mapuje rozhodnutia a zmeny jednotlivcov na ich individuálnej študinej ceste. Spracovaný je ročník, ktorý začal svoju púť v roku 2008 / 2009. Graf poskytuje priestor na zaznamenávanie ďalších rokov a tým vzniká záznam v reálnom čase. ZÁZNAM O UMELECKEJ ČINNOSTI VŠVU V ZAHRANIČÍ POČAS JEDNÉHO ROKA (2012) Záznam o umeleckej činnosti školy v zahraničí mapuje aktivitu pedagógov, študentov a zamestnancov školy, ich účasť na prezentačných podujatiach v zahraničí. Najčastejšie sa jedná o účasť na výstavách či workshopoch. Údaje sú spracované z Centrálneho registra umeleckej činnosti – CREUČ, pričom je abstrahovaný na najdôležitejšiu kategóriu Z – závažná umelecká činnosť. ZÁZNAM O ZAHRANIČNEJ MOBILITE ŠTUDENTOV ( 2005 – 2013 ) Záznam o mobilite študentov mapuje a porovnáva počet vyslaných a prijatých študentov na študijnú stáž v rokoch 2005 až 2013. VŠVU sa stáva uzlom, križovatkou pre študentov z rôznych kútov sveta.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnej komunikácie
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Vizuálna identita Renesančného domu

Vizuálna identita Renesančného domu

Ema Cepková
Kristína Seidlová
Stanislav Stankoci
Generácia apokalypsy

Generácia apokalypsy

Elena Čániová
Prejsť na diela