XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač
XERRY - Slovenský, drevený počítač

XERRY – Slovenský, drevený počítač

Veronika Hochmanová- hlavný autor

Xerry je slovesnký, drevený, počítač, ktorý je vyvíjaný a výrábaný na Slovensku, konkrétne v Banskej Bystrici. Tento projekt vznikol za účelom obnovenia výroby počítačov na Slovensku a v strednej európe. Spoločnosť Xerry už má prvý prototyp nazývaný LU a odštartovala výskum a vývoj vlastnej matičnej dosky, operačného systému a tým si dala za cieľ získať kontrolu nad celým zariadením. V tomto výskume získala podporu z akademickej pôdy dvoch univerzít TUZVO a UMB, vo forme expertov, ktorí navrhnú najlepšie možné riešenia. Drevený počítač disponuje aj vlastným unikátnym dotykovým a teplotným čidlom, ktoré umožňujú pomocou kapacitného tlačítka unikátne ovládať zapínanie a vypínanie počítača dotykom cez drevo (masív) s kvalitným LED podsvietením. Spoločnosť zriadila občianske združenie ATRA o.z., ktoré zabezpečuje následný životný cyklus a recykláciu zariadenia. Občianskemu združeniu sa podarilo nadviazať spoluprácu s najväčšou spoločnosťou na Slovensku pre recykláciu elektroodpadu Elektrorecycling v Slovenskej Ľupči. Taktiež občianske združenie má ambíciu kupovať pre Štátne lesy SR sadenice a tak vracať spotrebované drevo do prírody. Xerry je exkluzívny produkt, ktorý je prezentovaný ako hand-made produkt od slovenských remeselníkov a zhmotnením ich práce. Prepája technológiu s ich drevoobrábajúcim a kovoobrábajúcim remeslom a tým sa snaží, znovunaštartovať proces zhodnotenia remesla. Tento produkt bol už niekoľkokrát medializovaný a má ambíciu prostredníctvom partnerov rásť do zahraničia. V tejto chvíli o produkt prejavili záujem partneri z krajín Švajčiarsko, Nemecko, Amerika, Poľsko, Česká Republika a pribúdajú ďalší.

Výrobca:
Xerry, s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou