Why SLOVAKIA

Martin Skalský- hlavný autor

Nový dizajn publikácie Why SLOVAKIA Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ktorá sumarizuje hlavné dôvody, prečo by Slovensko malo byť investičnou destináciou pre vás (cieľová skupina sú potenciálni investori). Publikácia je vytvorená tak, aby poskytla prehľad o slovenskom investičnom a obchodnom prostredí a sektoroch priemyslu. Hlavným cieľom je ilustrovať, čo môže SLOVENSKO ponúknuť a prečo by malo byť považované za ideálnu lokalitu pre viaceré typy spoločností. Vytvorenie tejto publikácie je výsledkom tímového úsilia agentúry, obsah i grafický dizajn boli vytvorené interne. Publikácia je vytvorená v rámci vizuálu SARIO a implementuje brand SR Good Idea Slovakia.

Klient:
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn