Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk
Vzorník písma Kontrast Grotesk

Vzorník písma Kontrast Grotesk

Michal Macko- hlavný autor

Pri grafickej úprave vzorníka písma som sa inšpiroval experimentálnym prístupom, akým vo svojej tvorbe pristupuje autor písma Ján Filípek. V ňom síce autor vychádza z klasických princípov tvorby písma, avšak vďaka svojim experimentom, stavia tieto princípy do vzájomných kontrastov, ktoré sa mu darí ich prepájaním, uhrať do harmonického a funkčného destilátu. Práve tento spôsob hravej tvorby som využil pri voľne poňatej grafickej úprave vzorníka. Príkladom môže byť číslovanie, ktoré kvôli svojej nepotrebnosti, schválne nerešpektuje zaužívanú funkčnú úpravu. Na strane druhej, však jeho použitie, účelne prezentuje číslenú sadu v rôznych veľkostiach a rezoch. Tento princíp tiež badať pri ukážkach písma, kedy dochádza k ich vzájomnému perkrývaniu a narúšaniu kresby. Na niektorých stranách dokonca ignorujú hrany strán a voľne plynú do layoutov iných strán. Tam, kde to však bolo nutné, bol ponechaný dostatočný priestor na účelné prezentovanie charakterových znakov a ukážok použitia písma v sadzbe. Koncepčne som pristupoval aj pri výbere techniky talče, papiera a farebnosti, ktoré podporujú experimentálnosť a kontrast voči zaužívaným grafickým úpravám. Vzorník bol vytlačený technikou risografie v náklade 200ks. Prezentovaný bol pri príležitosti krstu písma.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn