výstava Divadelná tvár Ľudovíta Štúra

Ján Pálffy- hlavný autor

Výstava Divadelná tvár Ľudovíta Štúra predstavuje Ľudovíta Štúra ako subjekt a objekt divadelného života na Slovensku v priebehu dvoch storočí. V tematických celkoch znovu ožívajú známe slovenské inscenácie venované životu a dielu Ľudovíta Štúra a odhaľuje sa jeho úloha pri formovaní a rozvoji slovenského ochotníckeho divadla v 19. storočí. Kľúčový obrazový motív výstavy vychádza zo známej maľby Ľudovíta Štúra od Jozefa Božetecha Klemensa z roku 1872. Túto, v súčasnosti už ikonickú, podobu Štúra nanovo definuje. Symbolicky ju dekomponuje na body rôznej veľkosti (predstavujú naše súčasné vedomosti /jednotlivé/ o Štúrovi), ktoré následne vytvárajú celistvejší Ľudovítov obraz. Istá miera nezreteľnosti a nejednoznačnosti výslednej podobizne symbolicky vyjadruje „neuchopiteľnosť“ Štúrovej osobnosti v jej úplnej komplexnosti. Portrét má oči (symbolická „brána do duše“) prekryté „tabuľkou“ s názvom výstavy. Tento prvok je abstraktným spodobnením antickej divadelnej masky, ktorá zároveň celému portrétu dodáva nádych tajomna a niečoho nepoznaného. Symbolicky tak vyjadruje aj mieru našich znalostí o vzťahu Štúra k divadlu a divadla k Štúrovi – až do realizácie výstavy nebol v slovenskej historiografii a ani v divadelnej vede spomenutý „vzťah“ adekvátne reflektovaný. Farebné stvárnenie odzrkadľuje slovenské národné farby – bielu, modrú, červenú – čím celkovú mieru „nejednoznačnosti“ hlavného vizuálneho motívu výstavy do značnej miery ukotví v čase i v kultúrnom kontexte. Výstava sa člení na štyri celky umiestnené v troch miestnostiach. Bola inštalovaná v Slovenskom národnom múzeu (22. 10. 2015 – 28. 2. 2016). Pripravilo ju Centrum výskumu divadla Divadelného ústavu. Všetky zložky výstavy sú navzájom prepojené jednotným vizuálnym konceptom, ktorý našiel odraz aj v podobe stvárnenia vydanej publikácie, reklamných predmetov a celej vizuálnej komunikácie (inzercia, upútavky, plagáty).

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn