Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava
Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava

Vstupné priestory Galérie mesta Bratislava

Silvia Sukopová- hlavný autor
Eva Šimovičová- hlavný autor

Riešenie vstupných priestorov pre Galériu mesta Bratislava: Mirbachov a Pálffyho palác. Odstránenie objektových a informačných nánosov predchádzajúceho fungovania recepcie a vrátnice, vyčistenie a presvetlenie priestoru, návrh recepčného a šatňového mobiliára, označenie budov na fasáde vlajkou. Pre lepšiu navigáciu, informačné prvky a mobiliár v oboch palácoch spája využitie jednej farby vo veľkých plochách. Efekt je podporený drapériou v rovnakej farebnosti. Farebné ostrovy výberom neutrálnej farby historický priestor nerušia, a zároveň sa svojou hmotou vymedzujú tak, aby návštevníci rýchlo odčítali zmeny fungovania v priestore galérie. Dočasná recepcia slúži ako pilotný tester pred veľkou rekonštrukciou, ktorá čaká interiér budov v nasledujúcich rokoch.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Priestor
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Luster

Luster

Silvia Sukopová
Sylvia Jokelová
Prejsť na diela