vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]
vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]

vizuálna komunikácia 9. ročníka festivalu [fjúžn]

Matúš Hnát- hlavný autor

9. ročník festivalu [fjúžn] sa uskutočnil od 10- do 16. apríla 2014 v Bratislave a jeho témou boli „Susedstvá“. Festival [fjúžn] organizuje Nadácia Milana Šimečku od roku 2006. Hlavným cieľom festivalu je spájať ľudí najrozmanitejších kultúr, zvyšovať povedomie o nových menšinách na Slovensku, prezentovať život cudzincov a scitlivovať verejnosť na témy migrácie a multikulturalizmu. [fjúžn] je týždňový multižánrový festival, počas ktorého sa každoročne uskutoční séria pestrých podujatí – koncertov, tanečných a divadelných predstavení, filmových projekcií, diskusií, tvorivých dielní, či neformálnych stretnutí. Festival sa v prvých rokoch konal pod názvom Týždeň nových menšín. Spočiatku išlo o komorné podujatie, ktoré každým rokom rástlo až sa z neho stal malý mestský festival, ktorý dnes patrí k pravidelným jarným kultúrnym podujatiam nášho čoraz pestrejšieho hlavného mesta. V roku 2011 sa nechal prekrstiť na [fjúžn], aby tak zdôraznil svoju hlavnú ideu – spájať. Ľudí, myšlienky, projekty.

Klient:
Nadácia Milana Šimečku
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn