Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND
Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND

Vizuálna identita sezóny 2017/2018 pre Balet SND

Zuzana Dimunová- hlavný autor
Milan Očenáš- spoluautor

Organická vizuálna výpoveď v podobe viac ako 60-tich vizuálov. Ideový koncept predstavuje zachytenie statickej sekvencie ako grafickej analógie k dynamickému vyjadreniu, akým je tanec vo svojej prapodstate. Vzťahy pohybu a gesta predstavujú množstvo nuáns vášne v odtieňoch od slasti k zlosti podporené podfarbením vizuálne dopĺňajú heslo „Zaži skutočnú vášeň“. Množstevný rozsah prináša synergiu vo vnímaní v online a offlne priestore.

Klient:
Slovenské národné divadlo
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Profesionálny dizajn