Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď
Vizuálna identita mesta Sereď

Vizuálna identita mesta Sereď

Sokol Richard- hlavný autor

Myšlienka vizuálnej identity je postavená na jednoduchej otázke „Poznáš naše mesto?“. Sereď bola v minulosti veľmi bohatá na historické budovy a niektoré z nich vydržali do dnešného dňa. V súčastnosti, aj vďaka minulému režimu, nie je v Seredi toľko pamiatok akými prekvitalo ešte v 50. rokoch. Idea vznikla zaoberaním sa histórie mesta a snahou ukázať obyvateľstvu budovy a pamiatky aké u nás boli, ale hlavne aké vydržali doteraz. Touto formou sa snaží identita komunikovať obyvateľom, návštevnikom, ale aj fukncionárom aby si všímali a starali sa o “poklady”, ktoré tu naši predkovia zanechali. Nová identita vychádza zo samotnej obce, jej budovami, pamätníkmi a miestami, ktoré ho tvoria. Nespoznávame len budovy skrz identitu, ale hlavne mesto samotné.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn