Vizuál k 95. výročia rozhlasového a 65. výročia televízneho vysielania na Slovensku

Igor Majkút- hlavný autor

Dielo bolo navrhnuté ako image vizuál pre podporu komunikácie výročí vysielania rozhlasu a televízie na Slovensku. Bolo navrhnuté pre spoločnosť Rozhlas a televízia Slovenka. Vizuál slúžil ako promo materiál ale aj výtvarné dielo k tejto udalosti. Pri tvorbe bola volená forma grafickej ilustrácie, sprevádzaná určitými medzníkmi v histórií vyslelania Rozhlasu a televízie na Slovensku.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Plagát a vizuál
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola