Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!
Visegrad Fund =15!

Visegrad Fund =15!

Slávka Paulíková- hlavný autor

Publikácia bola vytvorená pri príležitosti 15-teho výročia založenia Medzinárodného vyšehradského fondu. Prostredníctvom grafov a infografík, vizuálne zhŕňa aktivity fondu za obdobie jeho fungovania. Nekonvenčnou a jednoduchou formou oslovuje čitateľa, zároveň komunikuje výsledky grantovej podpory projektov v oblasti regionálnej spolupráce, štipendijného programu na podporu mobilít študentov a programu umeleckých rezidencií v regióne Vyšehradskej štvorky.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Pokojní v nepokoji

Pokojní v nepokoji

Slávka Paulíková
Dizajn knihy Viktor Frešo

Dizajn knihy Viktor Frešo

Martin Jenča
Slávka Paulíková
Prejsť na diela