Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!
Use used!

Use used!

Soňa Sadílková- hlavný autor

Projekt Use used!
Nosné myšlienky sú: udržateľnosť – využitie odpadu, dopyt po náhrade za jednorazové igelitové tašky, aktuálny trend zero waste.
Produkt tašky boli vyrobené z papierových a vinylových tapiet, exkluzívne z textilných, hodvábnych tapiet všetko vzorkovnice tapiet pripravené do koša. Strih bol dômyselne vytvorený bez vzniku ďalšieho odpadu. Veľkosti produktu sú dané veľkosťou hárku tapety vo vzorkovnici. Tašky nesú info o ďalšej recyklácii a kartička z tapety s iúdajmi o produkte: materiál, recyklovanie, nosnosť, čistenie a príbeh produktu. Tšky nesú heslo: „Použi použité a recykluj.“
Zámerom je prakticky využiť niečo, čo sa nezodpovedne vytvorilo a smeruje do odpadu, napriek tomu, že je to pekné a nepoškodené.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Spoločnosť & životné prostredie
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola