uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk
uptn.sk

uptn.sk

Lucia Mlynčeková- hlavný autor
Marcel Benčík- pedagóg

Nový flexibilný čitateľný urbanistický plán mesta Trenčín. /Cieľom práce je vytvorenie novej, jednoduchšej a prehľadnejšej mapy mesta Trenčín pre zlepšenie komunikácie medzi urbanistom a občanom mesta ako reakcia na zložitý územný plán. Dôležitou časťou práce bolo zadefinovať problém. V tomto prípade išlo o problém komunikácie medzi urbanistami mesta a jeho občanmi, pre ktorých je Územný plán v súčasnosti nečitateľný. Je dôležité povedať, že aktuálny územný plán vstúpil do platnosti koncom roka 2012, a že jeho tvorcovia i zadávatelia súhlasia s celkovou myšlienkou tohto projektu, a teda lepšie informovať ľudí o mestskom plánovaní. V prvej fáze projekt analyzuje súčasný oficiálny územný plán, ktorý je verejne prístupný. Išlo o výber tých informácií, ktoré dobre uvedú neodborníka v oblasti urbanizmu do tejto problematiky. V tejto časti práce bola nevyhnutná spolupráca s odborníkom v oblasti. Konzultantkou sa stala Ing. Arch. Adriana Mlynčeková, ktorá pracuje ako urbanista mesta Trenčín, taktiež pracovala ako hlavný architekt mesta. V druhej fáze išlo o hľadanie čo najvhodnejšej funkčnej a následne aj formálnej stránky. Mapa pracuje intuitívne s mierkou zobrazovania mesta. Skladá sa z piatich máp, z toho každá je v inej mierke. Najdetailnejšia mapa je v tomto prípade v mierke 1:5000, ďalej mapa pokračuje až po najschematickejšiu v mierke 1:100 000. Každá z týchto piatich máp rozdeľuje územie iným spôsobom. Nejde teda iba o klasické približovanie sa v náhľade, ale pracuje sa tu s rôznymi informáciami v rôznych mierkach, a teda aj samotnou podstatou urbanizmu.  Poslednou bodkou za tými to fázami sa stáva formálna stránka mapy. V tomto prípade je na prvý pohľad kresba pod 45-stupňovým uhlom možno priveľmi drastická, no pri tvorbe sa osvedčilo, že po funkčnej stránke sa s takouto mapou pracuje dobre. Presná geografická kresba totiž často odvádza pozornosť od podávajúcich informácií, a preto je takáto štylizácia vhodná.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnej komunikácie
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Študentský komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Lucia Gandelová
Marcel Benčík
Vizuálna identita Renesančného domu

Vizuálna identita Renesančného domu

Ema Cepková
Kristína Seidlová
Stanislav Stankoci
Ikony web-doc

Ikony web-doc

Lucia Mlynčeková
Paweł Ratajczyk
Mateusz Słowakiewicz
Prejsť na diela