Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta
Uchovávanie sveta

Uchovávanie sveta

Boris Meluš- hlavný autor

Výstava Slovenskej národnej galérie Uchovávanie sveta s podnázvom Rituál múzea v digitálnom veku skúma možnosti ako kreatívne využiť digitálne technológie v prostredí múzeí a galérií tak, aby sa zo zreteľa nestratilo to najdôležitejšie – artefakt a zážitok z originálneho exponátu. Vizuálna identita výstavy voľne pracuje s vizualitou sci-fi filmov na jednej strane a striedmim uživateľským rozhraniam jednotlivých digitálnych exponátov a popisiek v expozícii na druhej.

Klient:
Slovenská národná galéria
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Ham Ham

Ham Ham

Boris Meluš
Petra Lukovicsová
Teporingo

Teporingo

Boris Meluš
Santiago Solís Montes de Oca
Prejsť na diela