Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!
Účet prosím!

Účet prosím!

Anna Ulahelová- hlavný autor
Marko Plahuta- spoluautor

Jaké jsou celkové výdaje města Topoľčany? A za jaké položky? Projekt představuje nástroj, který zpracovává strukturu výdajů města Topoľčany za rok 2015. Interaktivní grafy transformují základní data z finálního rozpočtu do třech různých kontextů – typograficky, procentuálně a hodnotu výdajů v přepočtu na osobu. Srozumitelnou formou jsou porovnávány výdaje jednotlivých (pod)programů. Struktura hospodaření města se tak stává přehlednější pro úředníky, občany i širší veřejnost. Projekt je ve fázi prvotního prototypu a byl prezentován v rámci instalace v podchodu galerie Nástupište 1–12 v Topoľčanech v listopadu 2016, kde si ho mohli kolemjdoucí vyzkoušet. Nástroj by do budoucna bylo možné používat na edukační účely veřejnosti stejně jako pro prezentace dalších obcí.

Klient:
Nástupište 1–12
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2018
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou

Súvisiace diela

Prejsť na diela