Torty

Michal Dujsík- hlavný autor

Design tvarov tôrt pre CUCCI.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn