TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI
TONICI

TONICI

Tímea Kepová- hlavný autor

Zvieratká – upcyclingové dekorácie sú vyrábané z chybných kusov sedákov od firmy TON, ktoré by sa už ďalej nedali využiť. Spolu so škatuľkou vznikajú výlučne z vyradených polotovarov z výroby. Vďaka myšlienke a snahe vdýchnuť polotovarom nový život teraz dokážu byť spoločníkmi v interiéri. Koho ste si našli v krabičke? Je to HUSTON, DELFTON, PAPTON alebo BAŽTON?
Cieľom tohto projektu bola snaha o zrecyklovanie prvkov, ktoré sa ďalej nedajú využiť. Zvieratká sa tak stávajú spoločníkmi a zároveň sú príkladom toho, že dnešný svet potrebuje tvoriť v prospech ekológie. Projekt vznikol v rámci spolupráce Ateliéru industrial dizajnu s firmou TON.

Animals – the upcycling decorations are made from faulty pieces of TON seats, which could no longer be used. They are created exclusively from discarded semi-finished products from production, including the box. Thanks to the idea of giving scrap pieces a second chance, they can now become interior companions. Who did you find in the box? Is it HOUSTON, DELFTON, PAPTON, or BAŽTON? The goal of the project was to recycle elements that can be further used. Animals thus become companions and at the same time exemplify the fact that today’s world needs to create with ecology in mind. The project was created as part of the collaboration between the Industrial Design Studio and the TON company.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola