Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)
Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)

Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965–1989 na Slovensku)

Peter Gála- hlavný autor

Odborná publikácia mladého kunsthistorika Jána Kraloviča mapuje umenie akcie v teritóriu mestského priestoru. Dizajn publikácie vychádza z obdobia, v ktorom bolo pre neoficiálnu výtvarnú scénu a samizdatovú literatúru príznačné používanie obmädzenej palety farieb a meteriálov. Kniha obsahuje vedecký štruktúrovaný text s množstvom poznámok, odkazov a doplňujúcimi prílohami.

Klient:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Minimum

Minimum

Erika Remencová
Butto Kolekcia

Butto Kolekcia

Tomáš Luknár
Prejsť na diela