Taký rok, že nemáme slov
Taký rok, že nemáme slov
Taký rok, že nemáme slov
Taký rok, že nemáme slov
Taký rok, že nemáme slov
Taký rok, že nemáme slov
Taký rok, že nemáme slov
Taký rok, že nemáme slov

Taký rok, že nemáme slov

Respect APP- hlavný autor
Lenka Juhásová- hlavný autor

Rok 2021 bol aj kvôli pandémii pre reklamnú brandžu ťažký. Taký ťažký, že nemáme slov. Na konci roka sme teda prišli so súťažou, v ktorej sme ich vyzvali opísať nám ho jedným citoslovcom. Motivovali sme ich výhrou, autorskými postrami od našej art directorky, Lenky Juhásovej. Ľudia komentovali a tí, ktorých sme vyžrebovali tieto postre vyhrali.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Plagát a vizuál
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola