Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica
Sylvatica

Sylvatica

Tereza Tvrdíková- hlavný autor
Karel Míšek- pedagóg

Projekt Sylvatica (lat. lesní) vznikl jako klauzurní práce na téma Vytvořme písmo! v ateliéru GD1 na půdě FUD UJEP v Ústí nad Labem. U jeho zrodu stála snaha vyvarovat se použití běžných nástrojů a postupů při tvorbě současného písma. Inspirace originalitou chodbiček vykousaných ve dřevě červotoči mě přivedla k nápadu vytvořit tuto jedinečnou organickou abecedu. Zhotovila jsem ji podobným způsobem jako tito brouci – vrtáním do dřeva. Sylvatica je prezentována dvěma samostatnými deskami. Každá deska má rozměr 70×100 cm a skládá se z horizontálně orientovaných smrkových prken poskládaných ve vertikální ose na sebe. Vzhled každé zobrazené litery je určen dvěma parametry. Prvním parametrem je průměr vrtu. Ten je odstupňován podle rozdělení písmen abecedy do pěti skupin (souhlásky znělé, neznělé, měkké, tvrdé a samohlásky). Druhým parametrem je hloubka vrtu, která pak rozlišuje písmena uvnitř výše popsaných pěti skupin. Diakritická znaménka jsou zobrazena kratšími centimetrovými vrty. Vertikálně vedený vrt představuje čárku, vrt zkosený o 30 stupňů tvoří háček a horizontálně orientovaný obdélník (rovněž 1 cm hluboký) reprezentuje kroužek. Pro rozšifrování textu slouží pět průsvitných šablon, které se přikládají na jednotlivé vrty na desce. Překrývá-li se obrys na šabloně s tvarem vrtu, můžeme přečíst, o které písmeno se jedná. Sylvatica se čte odspodu nahoru, zprava doleva. Do první desky je vepsáno říkadlo „Měl dědeček kolotoč, sežral mu ho červotoč“ (obr. 01), druhá deska zobrazuje text pozvánky „Sraz svazu červotočů květen Šumava“ (obr. 02).

Škola:
Fakulta umění a designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn

Súvisiace diela

kámasútra

kámasútra

Sabina Berková
Karel Míšek
Prejsť na diela
Skip to content