Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP
Sukňa EXP

Sukňa EXP

Žiak Peter- hlavný autor
Lucia Žiak Roháčová- spoluautor

Nositeľný experimentálny odev/objekt ako priestorový a dynamický prvok skúmajúci princíp transformácie a zmeny – spriaznenia objektu a tela. Tri variácie nositeľnosti, tri odlišné hodnoty – geometrickosť – plynulosť – abstraktnosť. Odev v procese transformácie svojho hmotovo-priestorového usporiadania transformujúci telo užívateľky v troch odlišných polohách elegancie.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn