Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK

Studio FMK

Lukáš Demovič- hlavný autor

Návrh microsite pre účely Fakulty Multimediálnych komunikácií UTB. Zaužívanú vizualitu FMK obohacuje moderným layoutom s mikroanimáciami. Ako hlavný vizuálny prvok funguje CGI animácia na homescreene, ktorá abstraktne symbolizuje tvorbu fakulty; 1. Záber – vizuálne umenia, grafika, animácia / 2. Záber – Práca s materiálom, priestorová tvorba, design / 3. Záber – teoretická časť fakulty, marketing, dejiny umenia. Naprieč micrositou sprevádzajú uživateľa čiary, ktoré jednak fungujú ako scrollbar, zároveň aj symbolizujú prepojenie kreatívnej voľnosti a pracovnej skúsenosti.

Škola:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací, Ateliér Digitální Design
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

MOTION DESIGN V POHYBE

MOTION DESIGN V POHYBE

Lukáš Demovič
Mariupol Digital Memorial

Mariupol Digital Memorial

Adrián Gubrica
Bohuslav Stránsky
The Interactive Dictionary of Free Speech

The Interactive Dictionary of Free Speech

Adrián Gubrica
Bohuslav Stránsky
Prejsť na diela
Skip to content