Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK
Studio FMK

Studio FMK

Lukáš Demovič- hlavný autor

Návrh microsite pre účely Fakulty Multimediálnych komunikácií UTB. Zaužívanú vizualitu FMK obohacuje moderným layoutom s mikroanimáciami. Ako hlavný vizuálny prvok funguje CGI animácia na homescreene, ktorá abstraktne symbolizuje tvorbu fakulty; 1. Záber – vizuálne umenia, grafika, animácia / 2. Záber – Práca s materiálom, priestorová tvorba, design / 3. Záber – teoretická časť fakulty, marketing, dejiny umenia. Naprieč micrositou sprevádzajú uživateľa čiary, ktoré jednak fungujú ako scrollbar, zároveň aj symbolizujú prepojenie kreatívnej voľnosti a pracovnej skúsenosti.

Škola:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta Multimediálních Komunikací, Ateliér Digitální Design
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola