StarTrack
StarTrack
StarTrack
StarTrack

StarTrack

Jiří Pelcl- hlavný autor
Petr Mikošek- spoluautor

StarTrack je plne nastaviteľné bodové svietidlo určené na akcentačné osvetlenie, ako aj osvetlenie predajní, výstavných hál, múzeí… Pri tvorbe návrhu svietidla StarTrack bol zámer dizajnéra navrhnúť moderné svietidlo s využitím LED svetelných zdrojov. Technicistický charakter tvarového riešenia bol zvolený s ohľadom na kompatibilitu svietidla s výrobným sortimentom OMS. Cieľom dizajnu bolo navrhnúť jednoduchý funkčný tvar, kde výrazné drážkovanie tela svietidla graficky člení hmotu svietidla, pričom drážkovanie vychádza z nutnosti chladenia svetelných zdrojov a výrazne znižuje hodnotu tepelného odporu telesa svietidla. Jedným zo zásadných inovačných prínosov svietidla je efektivita osvetlenia daného priestoru ako jeho základnej funkcie. StarTrack poskytuje svetelný tok 498 lm pri spotrebe elektrickej energie 9,5 W. Pre porovnanie Halogen spot v rovnakej funkcii na rovnakých miestach poskytuje len 359 lm pri viac ako päťnásobnej spotrebe. Ďalšími z inovačných prínosov sú koncentrácia svetelného toku pomocou vhodne navrhnutého optického systému, ako aj vyššie spomínaný spôsob chladenia, ktorý sa v súčasnosti javí ako najlepší z pohľadu efektivity chladenia, hlučnosti , životnosti a ceny produktu. Minimalizácia počtu komponentov na základe logického predpokladu, že minimum komponentov eliminuje možnosť poruchy, bol aj základný konštrukčný princíp. Vzhľadom na dlhú životnosť svetelných zdrojov a zvoleného konštrukčného riešenia výrobca deklaruje životnosť svietidla ako celku na 50 tisíc hodín.

Dizajnérske štúdio:
Atelier Pelcl
Výrobca:
OMS, s.r.o.
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Produktový dizajn
Hodnotenie:
Národná cena za dizajn

Súvisiace diela

VIBA UV-C Stĺp

VIBA UV-C Stĺp

Samuel Rihák
SOREN

SOREN

Samuel Rihák
OMS SOREN

OMS SOREN

Samuel Rihák
Michal Jamriška
Prejsť na diela
Skip to content