Správy RTVS - redizajn
Správy RTVS - redizajn
Správy RTVS - redizajn
Správy RTVS - redizajn
Správy RTVS - redizajn
Správy RTVS - redizajn

Správy RTVS – redizajn

Igor Derevenec- hlavný autor
Martin Piterka- spoluautor
Matej Repaský- spoluautor

Od 18. decembra 2016 RTVS predstavila aktualizovaný vizuál svojich televíznych spravodajských relácií. Hlavná spravodajská relácia Správy RTVS uviedla nové logo, zvučku a okrem zásadnej zmeny vnútornej grafiky relácií Správy RTVS, Góly body sekundy a relácie Počasie, bolo nanovo vymodelované aj virtuálne štúdio. Ústredným prvkom je nový dvojdielny stôl so svetelným vnútorným obvodom s možnosťou zmeny farby, umiestnený na kruhovom podklade. Zvyšok grafiky tvorí kľúčované pozadie, ktoré sa bude meniť pre tú-ktorú spravodajskú reláciu. Virtuál pracuje s veľkou obrazovkou v pozadí s atypickým bočným tvarom. Aj lem virtuálnej „obrazovky“ sa farebne prispôsobuje. O úroveň pred touto obrazovkou sa zobrazuje grafika k príspevkom – náhľadové video, prípadne doplnkové údaje ako číselné dáta, grafy. Zmene štúdia sú naviazané nové jingle spravodajských relácií – Správy pracujú namiesto šedej viac s modrou farbou, aj ich upravená grafika s novým písmom v titulkoch. Mení sa aj logo hlavnej spravodajskej relácie, ktoré bude namiesto nápisu „RTVS“ využívať korporátny logotyp „rtv:“. Miernou úpravou prešla aj zvuková zložka jinglu – svoj vlastný hudobný motív vynovil skladateľ Roman Ferianc, pričom ostal verný pôvodnej melodike, ktorú obohatil o nové aranžmány. Kreatívny návrh vznikol v interných kapacitách Sekcie marketingu a komunikácie RTVS. Tvorcom nového loga Správ RTVS, ktoré reflektuje samotné logo RTVS, je Igor Derevenec, ktorý v spolupráci s Martinom Piterkom a Matejom Repaským pripravili aj návrhy virtuálneho štúdia a moderného spravodajského stola a on-air grafiky. Zmene vizuálu spravodajstva RTVS predchádzala promo kampaň, ktorú telerozhlas spustil 6. decembra. Zahŕňa spoty, v ktorých sa prelínajú významné historické medzníky a súčasnosť, poukazujúc na prítomnosť verejnoprávnych médií pri zásadných udalostiach histórie krajiny až dodnes.

Výrobca:
RTVS
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Profesionálny produktový dizajn

Súvisiace diela

Radio_Head Awards 2013 / animácie a grafika pre odovzdávanie cien

Radio_Head Awards 2013 / animácie a grafika pre odovzdávanie cien

Veronika Obertová
Michaela Čopíková
Pavlína Morháčová
Radio_Head Awards 2014 / animácia a infografiky pre event odovzdávania cien

Radio_Head Awards 2014 / animácia a infografiky pre event odovzdávania cien

Veronika Obertová
Michaela Čopíková
Pavlína Morháčová
Prejsť na diela