Správny dizajn

Správny dizajn

Juraj Blaško- hlavný autor

Práca je výsledkom praktickej časti mojej dizertačnej práce (Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU, školiteľ: doc. Pavel Choma). Návrh jednotného vizuálneho systému identifikácie jednotlivých orgánov ústrednej štátnej správy a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR. Štátne správa obsahuje stovky inštitúcií, ktoré nie sú zjednotené jednotnou vizuálnou identitou. Mnohé z nich majú svoje vlastné vizuálne identity, ktoré však nevytvárajú jednotný systém a ich grafická kvalita je často veľmi nízka. Nová jednotná vizuálna identita pre štátnu správu SR by prinesla zjednodušenie orientácie v množstve úradov, priniesla by finančné úspory a zvýšila by úroveň vizuálnej kultúry. Návrh nie je chápaný ako definitívna podoba vizuálnej identity, ale ako prostriedok na otvorenie diskusie na tému jednotnej vizuálnej identity štátnej správy.

NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2013
NCD kategória:
Komunikačný dizajn
Hodnotenie:
Cena poroty 2013

Súvisiace diela

Diár VŠVU 2019 a Diár VŠVU 2020

Diár VŠVU 2019 a Diár VŠVU 2020

Lucia Gamanová
Hoa Nguyen Thi
Eva Takácsová
Paula Malinowska
Juraj Blaško
Prejsť na diela
Skip to content