sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook
sobi.eco taška a obal na notebook

sobi.eco taška a obal na notebook

Tomáš Horváth- hlavný autor
Martin Malina- spoluautor
Alena Horváthová- spoluautor

sobi.eco vyrába dizajnové ekologické výrobky v chránených a sociálnych dielňach na Slovensku. Do výroby zapája recyklované materiály so zameraním na znižovaniu odpadu okolo nás a poukazovanie na ekologické a sociálne alternatívy výroby. Základom pre výrobu je netkaná textília, vyrobená zo 100% recyklovaných odpadových textílií zo zmiešaných vlákien. Značka spolupracuje so školami a zapája do procesu prototypovania a propagácie študentov. Obal na notebook a taška cez plece sú nosnými produktmi značky. Nápad si získal priazeň aj v zahraničí, bol nominovaný v Sustainable Brands Innovation Open quarterfinals vo Vancouvri, uverejnený ako jeden z TOP ideí počas podujatia UNLEASH v Dánsku a prezentovaný v centrále v OSN v New Yorku.

Dizajnérske štúdio:
sobi, o.z.
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2019
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou