Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST
Šmykom riadený nakladač LOCUST

Šmykom riadený nakladač LOCUST

Martin Tvarůžek- hlavný autor

Stroj sa používa v mnohých odvetviach ako je stavebníctvo, poľnohospodárstvo, lesníctvo atď. Dizajn stroja bol vytvorený predovšetkým s ohľadom na pohodlie zákazníka. Výsledkom vývojového procesu je nová koncepcia stroja a takmer desiatka inovácií. Patrí medzi nie jednoduchý prístup k základným servisným uzlom, umiestneným v hmotách po stranách stroja pripomínajúcich nohy kobylky alebo integrácia nádrží do rámu stroja. Prístup do motorového priestoru je veľkorysý vďaka kombinácii dvoch dverí. Vďaka ergonomicky umiestnenej rukoväti v hornej časti svetelnej rampy sa kabína ľahko vyklápa. Medzi užívateľské výhody interiéru kabíny patrí okrem lepšieho výhľadu aj prehľadné rozmiestnenie ovládacích prvkov, odhmlievanie skiel a klimatizačná jednotka, integrácia LCD displeja alebo cúvacej kamery.

The machine is used in many industries such as construction, agriculture, forestry, etc. The design of the machine has been created primarily with the customer’s convenience in mind. The development process has resulted in a new machine concept and nearly a dozen innovations. These include easy access to essential service nodes, located in masses on the sides of the machine resembling the legs of a grasshopper, or the integration of tanks into the machine frame. Access to the engine compartment is generous thanks to the combination of two doors. The cab is easy to swing out. In addition to improved visibility, the user benefits found in the cab interior include a clear layout of the controls, defogging of the windows and an air conditioning unit, integration of an LCD display, or a reversing camera.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Práca & mobilita
Hodnotenie:
nominované