smlxlxxl

TOMAS VRTICH- hlavný autor

smlxlxxl je mnou iniciovaný komunikacný kanál, ktorý zahŕňa tumblr-blog, návrh tetovania až po aplikácie na jednotlivých kusoch oblečenia (ponožky). Ide o moje kresby fixkou, neskôr japonským tušom, v prípade ponožiek o ručnú výšivku. Mojim konceptom je kominikovať bez použitia písaného slova. V tomto bode sa chcem odlíšiť od bežného komixu či karikatúry, naopak reflektujej princípy tvorby umelcov ako David Shrigley či Dan Perjovschi. Jazyk mojich kresieb je vizuálna skratka, humor, poetika. Chcem reflektovať dnešnú dobu, urbánny životný štýl, ale aj iné – hlbšie otázky, týkajúce sa ľudskej slobody a individuality. Forma blogu, ktorá tvorí akoby chrbtovú kosť tohto projektu, ho situuje do podoby vizuálneho záznamníku. Je to zároveň portfólio, ktoré si získava svojich fanúšikov, prichadzajú lajky, ale aj ponuky na realizácie atď. Z priestoru sociálnej siete tak moja kresba preniká do verejného priestoru, využívajúc silu nástrojov ako sú móda či životný štýl.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Experimentálny komunikačný dizajn