ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer
ŠKODA Simply Closer

ŠKODA Simply Closer

Lea Turzáková- hlavný autor

Diplomová práca 2020 (Lea Turzáková – zážitkový dizajn, Ondrej Dóci – dizajn interiéru) – vypracovaná na stáži v ŠKODA Design.
Projekt mal za cieľ upevniť prepojenie návrhu užívateľského rozhrania a interiéru vozidla, a byť tak ambicióznym pokusom o prienik medzi metódami zážitkového dizajnu a tradičným automobilovým dizajnom. Inovatívny prístup k návrhovému procesu poskytol priestor pre vznik presvedčivej ukážky inovácie zameranej na užívateľa a pozitívne ovplyvnil výsledky práce oboch zúčastnených dizajnérov.
Dôvodom prihlásenia práce v kategórií Nové horizonty je vôľa autorky na popud rozpravy o meniacej sa dizajnérskej scéne, kde užívateľský zážitok a otvorený, holistický prístup k návrhovému procesu môže priniesť dôležité impulzy na kvalitu inovácie a estetiky výsledného produktu.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola