SINGULARCH – séria prednášok 2020/21

Matúš Hnát- hlavný autor

Kolekcia šiestich plagátov propagujúcich prednášky a diskusie z oblasti architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry. Podujatie prebieha vždy ako samostatná prednáška pozvaného hosťa zo zahraničia, pred ktorou sa uskutoční diskusia na konkrétnu tému v lokálnom kontexte. Na výstupoch boli použité písma Wulkan Display a Neue Haas Grotesk.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Plagát a vizuál
Hodnotenie:
nominované