Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989
Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989
Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989
Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989
Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989
Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989
Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989
Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989

Šiesty zmysel divadla: Slovenská scénografia po roku 1989

Ján Triaška- hlavný autor

Katalógy vznikli ako súčasť výstavy „Šiesty zmysel divadla“, Slovenská scénografia a divadelný plagát po roku 1989 . Prinášajú obraz o vývoji slovenskej scénografie od roku 1989. mapujú kontinuitu a nadväznosť na práce výtvarných tvorcov v čase totalitného režimu. Koncepčne zachytávajú nové trendy scénografie a tvorby divadelných plagátov od otvorenia hraníc po súčasnosť.

Klient:
Divadelný ústav
NCD ročník:
Národná cena za dizajn 2011
NCD kategória:
Komunikačný dizajn