Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica
Senzorická stanica

Senzorická stanica

Boris Vaitovič- hlavný autor
Boris Vaitovič- výrobca

Senzorická stanica je terapeutické zariadenie, zamerané na pomoc pri rekonvalescencii pacientov predovšetkým po mozgovej mŕtvici, ale aj pre pacientov po úraze chrbtice a končatín, resp. pre pacientov po operácii bedrových a kolenných kĺbov. Formou „gamifikácie“ – vytvorením príťažlivej audiovizuálnej situácie, sú pacienti pod vedením terapeuta privedení k pohybom potrebného charakteru a rozsahu. Pacienti preskupujú a spätne zostavujú obrazové kompozície, pomocou vytvárania tlak, ťahu, alebo pohybu v troch rôznych prostrediach, podľa zvoleného pohybu a končatiny. Náročnosť – responzivita je softvérovo a hardvérovo kalibrovateľná, podľa miery postihu, resp., podľa miery zlepšenia stavu pacienta. Priebeh terapie je číselne zaznamenaný a následne graficky vyhodnotený v týždennom rozsahu, čo je priemerná doba zotrvania pacienta na rehabilitácii.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2017
NCD kategória:
Dizajn s pridanou hodnotou