Selfstalking
Selfstalking
Selfstalking
Selfstalking
Selfstalking
Selfstalking
Selfstalking
Selfstalking
Selfstalking
Selfstalking

Selfstalking

Zuzana Didová- hlavný autor
Bálik Palo- pedagóg

Projekt s názvom Selfstalking sa opiera o teóriu, ktorú podrobnejšie popísal Erving Goffman vo svojich textoch. Popisuje ľudské interakcie pomocou divadelnej terminológie. O našich tvárach hovorí ako o maskách, ktoré sú súčasťou predstavení-bežných situácií v živote okolo nás. Ako by som mohla získať obrazy svojej tváre, masky? Tak ako ma vidia ostatní-diváci. Vytvorila som systém, manuál, ako dostať tento svoj obraz. Určila som osobu, ktorá mala za úlohu vymenovať ďalšie. Tí ma mali za úlohu tajne sledovať a fotiť. Nakoniec som dostala súbor fotiek, mojich obrazov. Boli často zo zadu, zo spodu, počas spania,… Výstupom sa stal kostým. Miesta a oblasti kostýmu, na ktoré z môjho pohľadu nedokážem vidieť, sú potlačené práve týmito fotkami-moje tváre, ktoré nepoznám.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Študentský dizajn