Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Erik Lehrer- hlavný autor

Logo pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Hlavným prvkom loga je človek, ktorý je základným elementom pri samotnom sčítavaní a v štylizovanej podobe je prenesený priamo do typografie loga pomocou číslice 0 a matematických znakov ±. Základné matematické symboly sčítavania a odčítavania, + a –, definujú v logu nielen štatistické rozmedzie hodnôt, ale zároveň aj symbolicky dotvárajú postavu obyvateľa.

Grafické štúdio:
Komplot Advertising
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2020
NCD kategória:
Profesionálny dizajn