Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas
Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Rodinný fotoalbum ako vizuálny atlas

Lucia Gandelová- hlavný autor
Marcel Benčík- pedagóg

Rodinný fotoalbum nemusí byť len súkromným archívom spomienok. Skúmaním jeho obsahu sa dá odkrývať aj bohatosť jeho vizuálnej podoby. Knihu 600 archívnych fotografií patriacich jednej rodine, vytvorených v priebehu 60 rokov tvoria nápadne rovnaké kompozície, podobnosti čŕt, giest, či nespočetné zábery rúk dvíhajúcich poháriky s alkoholom. Doplnená je o obsah s názvami kompozícií a register s menami a vzťahmi fotografovaných ľudí. Čitateľ sa k nim pre váhu knihy dostáva len neobratne – je nútený nerozptyľovať sa faktami. Album tak stráca svoju pôvodnú funkciu a stáva sa akousi štúdiou ľudského správania, či vizuálnym dokumentom doby, rodinného a spoločenského života v nej.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola
Skip to content