RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy
RETRO - FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy

RETRO – FUTURUM, transform tradičnej Slovenskej smaltovanej hračky do súčasnej inovatívnej podoby, návrhy

Mária Kovaľová- spoluautor

Smaltovaná hračka má na Slovensku svoj kvalitný základ. Medzi prvé hračky, ktoré sa tu vyrábali, patrili plechové formičky, detské plechové vedierka, miniatúrne náradia, množstvo rôznych typov plechových autíčok so zotrvačníkovým pohonom a pod.

Uvedomovaním si súvislostí s vymierajúcou tradíciou výroby smaltovaných hračiek na Slovensku a pociťovaním nutnosti na ich nadviazanie a posunutie vznikla myšlienka postavenia základu na vytvorenie dlhodobej vízie na jej podchytenie.

Dôraz tohto projektu spočíva v posilnení priamočiarej línie vedúcej z bohatých skúseností a silnej podkladovej technologickej bázy smaltárstva na Slovensku k jej potenciálnym posunom a k obohateniu súčasného sveta dizajnu o nové inovatívne produkty.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2021
NCD kategória:
Nové horizonty
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola
Skip to content