Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum
Redesign časopisu Designum

Redesign časopisu Designum

Matúš Lelovský- hlavný autor
Juraj Blaško- spoluautor

Kedže sa jedná o odborný časopis o dizajne, dôraz je kladený na jednoduchú a čistú kompozíciu bez použitia sekundárnych grafických prvkov. Obálke dominuje litera „d“ a fotografia alebo grafika z hlavného článku časopisu. Použité je písmo Akkurat (titulky) a Comenia serif (text). Pre obálku každého čísla je použitý iný papier s rozdielnou povrchovou štruktúrou.

Klient:
Slovenské centrum dizajnu
NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2016
NCD kategória:
Profesionálny komunikačný dizajn