Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials
Reconnected Biomaterials

Reconnected Biomaterials

Katarína Plačková- hlavný autor

Projekt Reconnected je súborom experimentálnych materiálových výskumov. Zapája dizajnérsku fantáziu pri využití a spracovaní odpadových materiálov z neočakávaných zdrojov na vytváranie nových materiálov. Reconnected spája experimentálny dizajn a dizajnovú fikciu na prezentáciu budúcnosti alternatívnych materiálov a na zvýšenie povedomia o naliehavej potrebe udržateľných riešení.
Cieľom tohto projektu je rozšíriť vedomosti v oblasti výroby a funkcie alternatývnych materiálov pre širšiu verejnosť.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola