Ready to function
Ready to function
Ready to function
Ready to function
Ready to function
Ready to function
Ready to function
Ready to function
Ready to function
Ready to function

Ready to function

Juliána Brnáková- hlavný autor

Kolekcia dáva doslova šancu textilnému odpadu, ktorý by sa ďalej v odevnom priestore nepoužil. Je to odpad, ktorý vzniká pri produkcii textilných, odevných výrobkov. Takémuto odpadu sa často nedá vyhnúť a denne ho vo výrobe vzniká viac a viac. Odpad je získaný priamo z výrobného prostredia, sú to rôzne odstrižky látok, odpadové kúsky nití, odrezky z ponožiek. Modely sú vytvorené z materiálov, ktoré vznikli priamo z takéhoto odpadu. Ku každému materiálu je pristupované individuálne, a skúmavo. Dá sa tu hovoriť o zero waste tvorbe, keďže kolekcia nielenže odpad spracováva, ale tiež už ďalší odpad neprodukuje. Ukazuje, ako by sa takýto nepotrebný textilný odpad mohol ďalej využiť v rôznych oblastiach odevného a textilného odvetvia, aby tak dochádzalo k jeho recyklácii. V modeloch obsahujú veľké množstvo ručnej výroby a techník.

The collection literally gives a second chance to textile waste, which otherwise wouldn’t be used. This textile waste is collected directly from production facilities. It consists of different types of fabric cuts, thread trimmings, or even pieces of socks. Models are created from materials, which were made of such waste. The collection is produced using the zero-waste method, as it not only uses the actual waste, but on top of that, doesn’t create any new waste. It shows how useless fabric waste could be utilised in different fields of the clothing and textile industry, and therefore be recycled. Creation of models involves a great deal of handmade production and techniques.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Šanca

Šanca

Juliána Brnáková
Prejsť na diela