RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE
RE

RE

Ľubo Baran- hlavný autor
Michal Vasiľ- hlavný autor
Alžbeta Irhová- hlavný autor

Vertikálny ateliér Polakovič/Bátor sa v akademickom roku 2019/2020 venuje problematike revitalizácii a pretvoreniu priemyselného areálu Bane Cígeľ na živé fungujúce mesto, či dokonca autonómnu republiku. Tá svojím kontrastom surovej tvrdej priemyselnej architektúry, prírodnej zelene a spleťou navzájom prepojených verejných priestorov, predstavuje znovuobjavenie potenciálu zabudnutého, no výnimočného miesta. V spolupráci s vertikálnym ateliérom Polakovič/Bátor vytvoril kolektív autorov Ľubo Baran, Michal Vasiľ a Alžbeta Irhová, audiovizuálne dielo, ktoré komunikuje základnú myšlienku uplatnenú pri realizácii projektu – nebúrať, pretvárať. Túto myšlienku dielo komunikuje obrazovými metaforami, ktoré zastupujú opustenú industriálnu zónu.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Animácie a video
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

UPDATE

UPDATE

Alžbeta Irhová
Prejsť na diela